Covid 19 Vaccination

If you are 40 years of age and over  living on Anglesey and Gwynedd, BCUHB invites you to book your 1st COVID-19 vaccination at Ysbyty Enfys, Bangor( Brailsford Centre) on the 22,23,26 and 27th May.

If you are under this age please do not use this link as you will not be vaccinated on the day.

To book an appointment use one of the link below:-

https://cutt.ly/Brailsford—C19

Os ydych dros 40 oed neu hyn  ac yn byw ar Ynys Mon neu yng Ngwynedd, mae BIPBC yn eich gwahodd i drefnu eich brechlyn 1af COVID-19 yn Ysbyty Enfys Bangor ( Canolfan Brailsford) ar yr 22,32,26,a 27ain o Fai .

Os ydych o dan yr oedran yma plis peidiwch a ddefnyddio y linc gan na fyddwch yn cael ei brechu ar y diwrnod.

I drefnu apwyntiad defnyddiwch yr linc isod.

https://cutt.ly/Brailsford—C19

News Posted in Uncategorized