COVID19

Covid19 Antiviral Treatment.

COVID-19 antiviral and antibody treatments   Some people are now eligible to receive antiviral and antibody treatments for NHS patients at greater risk from severe COVID-19.   There are 2 ways in which you can receive antiviral treatments:   • as part of your standard care if you are at highest risk of severe COVID-19 and extremely vulnerable • through a UK wide antiviral study called PANORAMIC available to COVID-19 positive patients over 50 or 18-49 with underlying health conditions   Antivirals will be used alongside the vaccine, which still remains our most effective tool.   To find out whether you are eligible for COVID-19 treatments or participation in a UK-wide antiviral study visit https://gov.wales/covid-19-treatments            Triniaethau gwrthfeirysol a gwrthgorff COVID-19   Mae rhai pobl bellach yn gymwys i dderbyn triniaethau gwrthfeirysol a gwrthgorff ar gyfer cleifion y GIG sydd mewn mwy o berygl o COVID-19 difrifol.   Mae dwy ffordd y gallwch dderbyn triniaethau gwrthfeirysol:   fel rhan o’ch gofal safonol os ydych chi yn y risg uchaf o COVID-19 difrifol ac yn hynod fregustrwy astudiaeth wrthfeirysol ledled y DU o’r enw PANORAMIC  sydd ar gael i gleifion cadarnhaol COVID-19 dros 50 neu 18-49 sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol   Bydd cyffuriau gwrthfeirysol yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â’r brechlyn, sef ein teclyn mwyaf effeithiol o hyd.   I ddarganfod a ydych chi’n gymwys i gael triniaethau COVID-19 neu gymryd rhan mewn astudiaeth wrthfeirysol ledled y DU, ewch i  https://llyw.cymru/triniaethau-covid-19