The number for NHS Out of Hours (OOH) service has changed

You can call 111 for free access to urgent out-of-hours care and round-the-clock medical support and guidance. This number is free to call and combines the services previously offered by NHS Direct Wales and the GP Out of Hours service.

Further information about NHS 111 Wales can be found on the Betsi Cadwaladr University Health Board website: https://bcuhb.nhs.wales/services/health-services1/where-do-i-go/nhs-111-wales/nhs-111-wales1/

Gallwch ffonio 111 i gael mynediad am ddim at ofal brys y tu allan i oriau a chymorth ac arweiniad meddygol unrhyw dro. Mae’r rhif hwn yn rhad ac am ddim i’w ffonio ac mae’n cyfuno’r gwasanaethau a gynigiwyd yn flaenorol gan Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am GIG 111 Cymru ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: https://bipbc.gig.cymru/gwasanaethau/gwasanaethau-iechyd/ble-dylwn-i-fynd1/gig-111-cymru/gig-111-cymru1/

News Posted in Uncategorized